Velkommen til

Grundejer­foreningen
Åsvinget

Grundejerfore­nin­gen Åsvinget er stiftet d. 25/10 1976 og er hjemmehørende i Lejre kommune.  Vi er 161 med­lem­mer, er tilslut­tet offentlig kloak og har eget vandværk sam­men med tre andre grund­ejer­foreninger; Åhusene, Ejbybro og Vestervang.

Her på hjemme­siden kan du læse mere om vores ved­tæg­ter, dekla­ra­tioner,  ordens­regle­ment og få oplysninger om bestyrelse, general­for­sam­linger og regn­skaber.

Seneste nyt

Klik her for at se alle indlæg fra bestyrelsen