Ejendomshandel

Grundejerforeningen Åsvinget

Til ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg

Der er er medlemspligt af grundejerforeningen

 

Det årlige kontingent er pt. .1000 Kr. og betales senest 1. februar.

Derudover er der ingen udgifter.

Der betales ingen indskud eller andre gebyrer

Der er ikke nogen fællesgæld

Der er ingen ændringer undervejs der vil påvirke økonomien

Bank reg.nr. 2670-3493375333

Ved eventuelle indbetalinger, husk at oplyse  navn og adresse

Mail aasvinget-bestyrelsen@outlook.com

Mail post@aahuse-vand.dk